Gréckokatolícka eparchia Košice


Sviatky Kristovho Vzkriesenia v katedrálnom chráme Košickej eparchieKošice, 16. apríl (TSKE) Veľká sobota v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach sa niesla v znamení bdenia pri Kristovom hrobe vo forme modlitieb Jeruzalemskej utierne. Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého bola skutočným prechodom zo smrti do života, kedy šesť katechumenov prijalo krst a boli tak oslobodení zo smrti hriechu a stali sa, na radosť ostatných prítomných veriacich, Božími deťmi a bratmi a sestrami v Kristovi.

Radosť zo života prepukla pri speve tropára „Christos voskrese...“ v skoré nedeľné ráno pri modlitbe Utierne Vzkriesenia, po ktorej nasledovalo svätenie veľkonočných jedál – mäsitých, mliečnych i vaječných pokrmov, ktoré si veriaci počas Veľkého pôstu odopierali, bojujúc tak s pokušeniami a zdokonaľujúc sa v láske k Bohu. Vrcholom slávnosti bola archijerejská sv. liturgia. Vladyka Milan vo svojej kázni poukázal na Kristovo vzkriesenie ako na zdroj života, teda prechodu zo smrti hriechu do života v Božej milosti.

autor: TSKE
dátum: 16.04.2017


Foto: Peter Hric, Miroslav Házy

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka