Gréckokatolícka eparchia Košice


Veľký piatok v katedrálnom chráme Košickej eparchieKošice, 14. apríl (TSKE) Veľkopiatkový deň prežíva východná cirkev od samého rána sprítomňovaním si Kristovho utrpenia. Už v ranných hodinách vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, viedol v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky modlitbu Veľkopiatkovej utierne - Strasti, počas ktorej sa číta dvanásť čítaní z evanjelia o Kristovej smrti a v poobedňajších hodinách predsedal liturgickej modlitbe veľkej večierne s uložením plaščenice.

Vo svojom príhovore vladyka zdôraznil: „Na kríži sa začínajú písať nové dejiny človeka, ktorý vo vzkriesení Krista na tretí deň môže nájsť novú a radostnú perspektívu života v šťastí, pre ktoré sme boli stvorení.“ Upozornil však, že je na každom človeku akceptovať jeho zásluhy skrze prijatie požiadaviek evanjelia a v usporiadaní svojho života v duchu Kristových slov.

Výnimočnosťou tejto večierne je, že sa číta aj apoštol a evanjelium o Kristovom odsúdení, umučení, smrti a pohrebe. Počas tropára Ctihodný Jozef..., sa berie plaščenica, obdĺžnikové plátno s vyobrazením Ježiša Krista v hrobe alebo je na nej znázornená celá scéna jeho sňatia z kríža a uloženia do hrobu, pričom symbolizuje plátno, do ktorého bolo zavinuté telo Ježiša Krista, a obchádza sa s ňou chrám a následne sa ukladá do stredu, pričom chrám sa stáva symbolickým hrobom.

autor: TSKE
dátum: 14.04.2017
Foto: Peter Hric

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka