Gréckokatolícka eparchia Košice


Mladí gréckokatolíci Košickej eparchie sa stretli s OtcomKošice, 10. apríl (TSKE) Okolo 250 mladých ľudí sa počas uplynulého Kvetného víkendu stretlo v Košiciach, aby si pripomenulo veľké veci, ktoré Boh vykonal v Košickej eparchii za 20 rokov jej existencie. Celé toto podujatie sa už niekoľko rokov nazýva „stretnutie s Otcom“, počas ktoré môžu mladí ľudia zakúsiť spoločenstvo s nebeským Otcom skrze spoločenstvo Cirkvi, ako aj s hlavou a otcom miestnej cirkvi, vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom.

Stretnutie pre tých, ktorí sa rozhodli prísť na celý víkend, začalo piatkovou registráciou v priestoroch Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach. Na otváracej Božskej službe vopredposvätených darov v košickej katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky sa mladým prihovoril o. Jozef Miňo, protopresbyter Košického protopresbyterátu, ktorý tento rok hostil celé toto stretnutie. Večerný program uviedol o. Milan Kmec, predseda Rady pre mládež Košickej eparchie, ktorý vychádzajúc z posolstva pápeža Františka, poukázal na „malé kamienky“ – všedné hriechy. Tie sa totiž často prehliadajú, ale kvôli nim človek nie je schopný uchopiť svoje sny a realizovať ich. Piatkový program zakončila modlitba Krížovej cesty. K účastníkom Kvetného víkendu sa pridali aj Košičania a takto spolu vyniesli Kríž mladých Košickej eparchie až hore na košickú Kalváriu.

Sobotné dopoludnie patrilo redemptoristovi o. Miroslavovi Bujdošovi. „Boh nás miluje v takom stave, ako nás nachádza,“ zdôraznil vo svojej katechéze a pripomenul mladým, že ani hriech nezabráni Ježišovi, aby miloval človeka a položil za neho svoj život. Jeho slová boli zároveň pozvaním k sv. spovedi, kde Boh uzdravuje, lieči a prijíma každého. Po spovedi mohli mladí odhodiť svoj kamienok k Ježišovmu krížu. Na sv. liturgii sa mladí započúvali do slov evanjelia, v ktorom Ježiš vzkriesil z mŕtvych svojho priateľa Lazára. Mladým sa prihovoril o. Marko Rozkoš, riaditeľ Eparchiálneho úradu Košickej eparchie.

Mnohé miesta v Košiciach sú spojené s dejinami Gréckokatolíckej cirkvi, preto sa sobotu popoludní mladí Košickej eparchie vybrali po stopách gréckokatolíkov v Košiciach. Do pripravenej hracej karty vpisovali správne odpovede, ktoré sa dozvedeli navštíviac všetky určené miesta. Vyplnené hracie karty odovzdali v katedrále, kde sa na záver stretli s vladykom Milanom na spoločnej modlitbe Veľkej večierne s lítijou. Následne si mladí pre svojho biskupa pripravili prekvapenie – zorganizovali pre neho narodeninovú oslavu v priestoroch Eparchiálneho úradu. Pri punči a koláčoch si vladyka Milan so svojou mládežou zasúťažil, zaspomínal si na svoje mládežnícke roky a vyžreboval výhercov popoludňajšej súťaže. Vyvrcholením sobotného dňa bol modlitbový koncert skupiny Lamačské chvály v priestoroch Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas.

V nedeľné ráno sa do košickej katedrály schádzali spolu s mladými, ktorí sa zaregistrovali na celý víkend, už aj mladí z iných farností eparchie. Vladyka Milan vo svojom príhovore upriamil pozornosť mladých ľudí na skutočnú veľkosť človeka a zdôraznil, že „ozajstné uznanie a sláva nepatrí tým, ktorí čosi predstierajú navonok, ale tým, ktorí sú vnútorne na výške a prinášajú hodnoty, ktoré iní neponúkajú.“

V nedeľu popoludní vyvrcholil celý program Kvetného víkendu a Kvetnej nedele stretnutím všetkých zúčastnených v DKC Veritas. Práve tu pred 230 rokmi mali gréckokatolíci cirkevno-právne vstúpiť do života mesta Košice. Aj keď to vtedy mnohé nepriaznivé okolnosti nedovolili, pred 20 rokmi sa z tejto budovy pohol sprievod, ktorý sa zakončil v katedrále na Moyzesovej ulici počas obradu intronizácie košického apoštolského exarchu, neskôr povýšeného na košického eparchiálneho biskupa.

Mladí Košického protopresbyterátu si pripravili program, v ktorom sa rozhodli cez pohľad vzťahu, manželskej lásky a rodiny, pozrieť sa na tie veľké veci, ktoré Boh urobil pre gréckokatolíkov na území Košického kraja, keď im daroval biskupa a eparchiu.

Počas programu sa zastavili pri štyroch momentoch budovania lásky: jej zrode, kríze, radosti, a napokon vízii, aby si všetci prítomní mohli cez tieto obrazy spolu s vladykom Milanom zaspomínať, čím si on ako biskup a Košická eparchia vo svojej dvadsaťročnej histórii prešli. Košická mládež chcela na tieto udalosti ponúknuť nový pohľad. Pohľad vychádzajúci z presvedčenia, že zriadenie eparchie nebolo iba nejaké právne, či formálne usporiadanie veriacich na území Košického kraja, ale že v skutočnosti išlo o niečo viac - o vyjadrenie lásky ženícha svojej neveste, Krista svojej Cirkvi, Boha veriacim Košickej eparchie.

Prvým darom, ktorý o. Milan Kmec daroval na záver vladykovi Milanovi, boli všetci mladí Košickej eparchie. Oni sú tí, ktorí chcú byť jej budúcnosťou. Druhým darom bola pieseň „Ten, ktorý je mocný,“ ktorú na túto príležitosť zložila Zuzana Horňáková a tak sa stala hymnou všetkých mladých. Tretím darom bol portrét - fotografia vladyku Milana, vyskladaný z 1200 malých fotografií mladých ľudí z rôznych mládežníckych podujatí Košickej eparchie.

Košická Kvetná nedeľa sa zakončila odovzdaním usporiadateľskej štafety mladým z Trebišovského protopresbyterátu, ktorí budú organizovať Kvetnú nedeľu na budúci rok.

autor: o. Martin Mráz
dátum: 10.04.2017


Foto: Peter Hric

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka