Gréckokatolícka eparchia Košice


Kapucíni ľudovými misiami povzbudili veriacich v TrhovištiKošice, 07. apríl (TSKE) Vo farnosti Trhovište sa v dňoch 26. marca – 2. apríla konali ľudové misie, ktoré viedli bratia kapucíni z Bratislavy – o. Félix Ján Tkáč, o. Jozef Konc, o. Dezider František Alberty a brat Marián Mikuláš Veselský. Misijný program sa konal v Gréckokatolíckom chráme Všetkých svätých v spomínanej farnosti.

Ranné katechézy počas modlitby 3. hodinky ohlasoval o. Jozef a večerné pri večierňach a Božských službách vopredposvätených darov prednášal o. Félix. Témy katechéz, ktoré počas misií zazneli, sú: Boh ťa miluje, Hriech, Spása v Ježišovi Kristovi, Viera a obrátenie, Ježiš je Pán, Svätý Duch, Cirkev – spoločenstvo, Rast a premena v Ježišovi sa niesli v duchu známej vety: Som Bohom milovaný hriešnik.

V tomto čase mnohí veriaci pristúpili k sviatosti zmierenia, prijali sviatosť pomazania chorých, obnovili si svoje krstné a manželské sľuby. Misionári navštívili aj chorých veriacich, ktorí sú pripútaní na lôžko v svojich domácnostiach a taktiež deti v Základnej škole s materskou školou Trhovište a v Špeciálnej základnej škole Trhovište.

Súčasťou misijného programu bolo aj stretnutie mladých michalovského protopresbyterátu s názvom AMEN, ktoré sa zrealizovalo vôbec po prvýkrát. Program vyvrcholil koncertom skupín Joel a Kapucíni. V nedeľu sa misie zakončili požehnaním misijného kríža pred chrámom a myrovaním. Programu misií sa v hojnom počte zúčastnili aj veriaci rímskokatolíckej farnosti a reformovaného kresťanského zboru so svojimi pastiermi.

autor: Maroš Rinik
dátum: 07.04.2017
Foto: Blažej Kačkoš