Gréckokatolícka eparchia Košice


Žiaci jednotlivých protopresbyterátov Košickej eparchie si zmerali vedomosti zo Svätého PísmaKošice, 29. marec (TSKE) V jednotlivých pracovných dňoch od 22. až 29. marca sa na rôznych miestach Košickej eparchie konali protopresbyterátne kolá Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Súťažné družstvá prihlásených škôl si zmerali svoje vedomosti v poznaní vybraných biblických kníh Starého i Nového Zákona. Výhercovia z každého protopresbyterátu sa spolu stretnú na eparchiálnom kole 25.-26. apríla na pôde biskupského úradu v Košiciach, aby sa pobili o prvenstvo a získali príležitosť postúpiť na celoslovenské kolo.

Víťazné družstvá, ktoré postúpili do eparchiálneho kola, sú

za 1. kategóriu Biblickej olympiády (5. - 9. roč. ZŠ):
ZŠ Rakovec nad Ondavou, ZŠ Novosad, Gymnázium Sobrance, Gymnázium Kollárová, CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice, ZŠ L.Kossutha Kráľovský Chlmec

za 2. kategóriu Biblickej olympiády (Gym. a SOŠ):
Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov, Gymnázium Sobrance, Gymnázium Tomáša Akvinského Košice

za A. kategóriu Biblickej súťaže (1. - 2. roč. ZŠ):
ZŠ Vinné, ZŠ Komenského Trebišov, ZŠ Komenského 12 Sobrance, Cirkevná spojená škola Sečovce, ZŠ Helcmanovce, CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice

za B. kategóriu Biblickej súťaže (3. - 4. roč. ZŠ):
ZŠ Okružná Michalovce, ZŠ Komenského Trebišov, ZŠ Komenského 12 Sobrance, Cirkevná spojená škola Sečovce, ZŠ s MŠ Prakovce, CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice

autor: DKÚ Košickej eparchie
dátum: 22.03.2017


Foto: DKÚ Košickej eparchie

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka