Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený chrám a budovu školy v MarkovciachKošice, 26. marec (TSKE) Na Štvrtú pôstnu nedeľu vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, pred slávením sv. liturgie v chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Markovciach posvätil zreštaurovaný bohostánok, interiér a exteriér chrámu, ako aj liturgické nádoby, novozakúpenú krížovú cestu, zástavy do chrámu a analoj.

Významným momentom tohto dňa bola však aj posviacka budovy základnej školy, ktorá je postavená na pozemkoch miestnej gréckokatolíckej farnosti. Moderná modulová stavba školy bola vybudovaná aj vďaka dotácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a obetavej práci starostky obce Valérii Eľkovej a riaditeľky školy Evy Vaľovskej. Slávnosti sa teda zúčastnil aj pedagogický zbor miestnej školy.

Vladyka Milan vo svojej kázni vyzval ľudí, aby sa neodkláňali od kresťanského života, pretože tak dávajú možnosť väčšiemu vplyvu diabla. Len viera v Krista a modlitba k nemu môžu posunúť človeka bližšie k Bohu a tak ochrániť od diabla.

V závere bohoslužby sa miestny správca farnosti o. Matúš Marcin poďakoval všetkým farníkom, ktorí svojpomocne prispeli k vybudovaniu tohto dobrého diela.

autor: Miroslav Házy
dátum: 26.03.2017
Foto: MP

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka