Gréckokatolícka eparchia Košice


Pútnici Košickej eparchie spoznali okolie Genezaretského jazeraKošice/Jeruzalem, 18. marec (TSKE) Program pútnikov Košickej eparchie začal sv. liturgiou na mieste Tabgha, kde Kristus rozmnožil päť chlebov a dve ryby pre 5000 mužov okrem žien a detí. Následne pokračovali na miesto, kde Peter trojnásobne potvrdil svoju lásku ku Kristovi, na čo mu Ježiš odovzdal pastiersky úrad slovami: "Pás moje bránky!" Liturgický hymnus Blahoslavenstiev pútnici zaspievali Bohu na slávu na hore, kde Ježiš povedal svoju Reč na vrchu. Potom navštívili dom sv. Petra a mesto Kafarnaum, v ktorom Ježiš žil a učil tri roky. Do programu púte bola zaradená aj plavba loďou po Genezaretskom jazere, kde si pútnici pripomenuli dôležité biblické udalosti, ktoré sa udiali na samotnom jazere či na miestach okolo neho a pomodlili sa desiatok posvätného ruženca. Na záver plavby si zatancovali židovský tanec. Chuť Petrovej ryby mohli pútnici zakúsiť pri spoločnom obede.

autor: TSKE
dátum: 18.03.2017


Foto: Monika Girovská