Gréckokatolícka eparchia Košice


Púť Košickej eparchie sa presúva z Betlehema do JeruzalemaKošice/Jeruzalem, 15. Marec (TSKE) Program ďalšieho dňa začal sv. liturgiou v kaplnke pri Bazilike Božieho narodenia, kde si pútnici následne bozkom uctili miesto narodenia Ježiša Krista a atmosféra vnímania Božej prítomnosti sa umocnila spevom koledy a slávnostného liturgického spevu "S nami Boh". Ďalším miestom navštívenia bola Jaskyňa mlieka, kde sa podľa tradície zastavila prev. Bohorodička na ceste do Egypta. Následne sa pútnici presunuli na Pole pastierov - miesto zjavenia anjela pastierom, kde si zaspievali časť sv. Akatistu k Bohorodičke. Popoludňajší program už patril významným miestam v meste Jeruzalem ako napr. Múr nárekov, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky, Večeradlo či chrám Galicantum. Na každom zo spomínaných miest pútnici krátko zotrvali buď v osobnej alebo spoločnej modlitbe.

autor: TSKE
dátum: 15.03.2017
Foto: Monika Girovská