Gréckokatolícka eparchia Košice


Čas rodiny vo farnosti Košice – ŤahanovceDruhá pôstna nedeľa sa pre farnosť Košice – Ťahanovce stala časom rodiny, lebo privítala v svojom chráme otca. Ťahanovskú farnosť túto nedeľu navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, aby slávil s touto farskou rodinnou sv. liturgiu a aby ju povzbudil svojou prítomnosťou a slovom.

V homílii vladyka Milan poukázal na mnohé odtiene bezradnosti človeka, ktoré ho postretnú na jeho ceste životom. Avšak hlavný dôraz dal vladyka, rovnako ako Kristus v evanjeliu tejto nedele, na bezradnosť, do ktorej nás stavia hriech. Hriech, nie ako jeden zo symptómov, ale hriech, ako skutočný a najvážnejší dôvod a problém hlbokej bezradnosti a nespokojnosti ľudského vnútra. Vladyka Milan zdôraznil fakt, že súčasný človek rieši iba symptómy utrpenia svojho vnútra, či sa ich snaží iba omráčiť dostupnými prostriedkami, ktoré mu podsúva svet, a to preto, lebo skutočný koreň vyriešiť nevie. A na tomto mieste vladyka ukázal na Krista ako na toho, ktorý vstupuje do ľudského utrpenia a beznádeje, a ktorý uzdravuje vnútro človeka tým, že odpúšťa HRIECH, ako ten najväčší problém človeka. Vladyka ako otec povzbudil veriacich do ďalšieho hlbokého kráčania pôstom výzvou, aby predovšetkým skrze pokánie, modlitbu, pôst a vlastné obrátenie nachádzali odpustenie a vyriešili tak podstatu svojej bezradnosti – hriech, lebo takto sa potom vyriešia aj ostatné naše problémy.

Po sv. liturgii duchovní otcovia o. Martin Mikula, ako farár a o. Ján Fedorišin, ako kaplán poďakovali vladykovi Milanovi za jeho návštevu ich farskej rodiny. Vladykovi odovzdali osobný dar, ktorý vyrobili rodiny, mládež, deti, miništranti a kurátori spoločne, aby v roku výročí ukázali, ako história písala dejiny spoločného kráčania vladyku Milana a farnosti Košice – Ťahanovce.

dátum: 13.03.2017