Gréckokatolícka eparchia Košice


Gréckokatolícki miništranti zo Spiša prežili prázdniny na duchovných cvičeniach v StropkoveKošice 09. marec (TSKE) Cez jarné prázdniny sa miništranti spišskonovoveského protopresbyterátu stretli na duchovných cvičeniach v kláštore otcov redemptoristov v Stropkove. Tieto duchovné cvičenia pre miništrantov viedol o. František Engel, kaplán v Spišskej Novej Vsi.

Počas duchovných cvičení sa miništranti zaoberali témami: Povolaný do služby, Služba Bohu, Služba spoločenstvu, Poslušnosť a úcta k Ježišovi Kristovi a Povolaný k svätosti. Na konci duchovných cvičení si miništranti volili patrónov svojich miništrantských spoločenstiev.

V posledný deň miništranti s o. Františkom putovali do Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, kde sa mali možnosť dozvedieť o živote bohoslovcov. Následne ich kroky smerovali na Gréckokatolícku teologickú fakultu Prešovkej univerzity a na prešovský archieparchiálny úrad, kde si pozreli stálu expozíciu o gréckokatolíckych blahoslavených biskupoch Pavlovi Petrovi Gojdičovi a Vasiľovi Hopkovi. Napokon sa miništranti vrátili do svojich farností plní horlivosti uskutočňovať to, čo si z duchovných cvičení odniesli.

autor: Martin Krausz
dátum: 09.03.2017


Foto: Martin Krausz