Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur na fatimskej sobote v Michalovciach vyzýval k dokonalostiKošice, 06. marec (TSKE) Aj začiatkom marca slávili veriaci Košickej eparchie v Bazilike minor v Michalovciach fatimskú sobotu. Hlavným slúžiteľom sv. liturgie bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Zvláštnosťou tejto fatimskej soboty a hlavne liturgie bolo, že niektoré  časti liturgie boli spievané v maďarskom jazyku, keďže liturgicky túto slávnosť mal na starosti maďarský protopresbyterát.

Vladyka Milan v homílii pripomenul, že od momentu, keď človek nevstáva, tak padá. Ak sa človek na určitej duchovnej úrovni uspokojí len s minimom, tak už prestáva rásť. Vyzval preto prijať výzvu Márie z Fatimy na kresťanskú dokonalosť. Vladyka tiež varoval pred pokušením „žiť tak, ako každý,“ a pripomenul Ježišove slová, že sa máme vždy zdokonaľovať v duchovnom živote. Takéto zdokonaľovanie nemá byť čosi výnimočné, ale má byť pevnou súčasťou života. Ak človek stratí túžbu po dokonalosti, tak sa môže ľahko stať, že príde o nebeské kráľovstvo.

Na samotnom konci sv. liturgie sa prítomní veriaci pomodlili moleben k presvätej Bohorodičke a tiež modlitbu pri relikviách blaženého Dominika Metoda Trčku CSsR.

autor: Maroš Dupnák
dátum: 06.03.2017


Foto: Maroš Dupnák