Gréckokatolícka eparchia Košice


Kňazský deň Košickej eparchie sa niesol v znamení osláv dvadsiateho výročia vzniku Košického exarchátuKošice, 25. február (TSKE) Pri príležitosti osláv dvadsiateho výročia vzniku Košického exarchátu, priameho predchodcu Košickej eparchie, sa kňazi v poslednú februárovú sobotu zúčastnili kňazského dňa, ktorý tentokrát prebiehal v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas na Dominikánskom námestí v Košiciach. Stretnutia sa pri tejto slávnostnej príležitosti zúčastnili kňazi spolu s celými svojimi rodinami.

Program začal spoločnou modlitbou Tretej hodinky, ktorú viedol košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR, Následne sa prítomným prihovoril predstaviac tému prijatia kríža ako obety a pôstu v zmysle snahy vnútornej premeny, pričom upozornil, že odhodlanie a silu k týmto veľkým skutkom človek nemôže hľadať sám v sebe, ale len v tajomstve duchovnej eucharistickej posily.

Riaditeľ eparchiálneho úradu o. Marko Rozkoš informoval o nasledujúcom programe rozdelenom do dvoch častí. V prvej – prednáškovej časti programu o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie Košickej eparchie, svojou prvou prednáškou uviedol prítomných do problematiky podávania Eucharistie deťom. Druhú prednášku venoval téme „Veľký pôst z liturgicko-duchovného aspektu.“ Pre deti bola pripravená prehliadka prvých priestorov biskupského úradu a výstava umeleckých diel o. sv. Cyrilovi a Metodovi v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, ktorú pripravili žiaci vybraných slovenských a maďarských gréckokatolíckych cirkevných škôl.

Po prestávke nasledovala spomienková časť programu, v ktorej o. Martin Mráz, duchovný správca pri UPJŠ, priblížil historické pozadie a obsah osláv výročí Košickej eparchie. Následne vladyka Milan obdaroval výhercov fotografickej súťaže i dievčatko na víťaznej fotografii. Na záver vladykovi Milanovi pri príležitostí výročí eparchie i osobných výročí za všetkých prítomných pogratuloval protosynkel Košickej eparchie o. Vladimír Tomko a za spevu Mnohaja lita odovzdali dary riaditeľ školského úradu Košickej eparchie o. Peter Orenič s manželkou a farár farnosti Poráč o. Milan Gábor s manželkou. Program sa zavŕšil slávnostným obedom.

autor: TSKE
dátum: 25.02.2017


Foto: Peter Hric