Gréckokatolícka eparchia Košice


Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove sa tešila misiám otcov redemptoristovKošice, 17. február (TSKE) V rámci jubilea Košickej eparchie, ktorá v mesiaci február slávi 20. výročie od svojho kreovania, sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove konali Sväté misie. V dňoch 13. až 16. februára redemptoristi z Michaloviec pod vedením o. Miroslava Bujdoša CSsR. a brata Gorazda Figuru CSsR., spolu s ďalšími dobrovoľníkmi viedli tieto misie pre približne tristo žiakov a zamestnancov školy.

Prvý deň privítala misionárov riaditeľka školy Ľudmila Bumberová, ktorá im predstavila školu a zapriala im, aby ich slovo pretváralo srdcia detí. Prvými účastníkmi misijného programu boli najstarší žiaci. Postupne všetci po jednotlivých ročníkoch absolvovali prednášky, aktivity, scénky a svedectvá dobrovoľníkov, ktoré dotvorili nezabudnuteľný zážitok pre zúčastnených. Každý deň tento program zakončilo slávenie sv. liturgie, ktoré bolo spestrené katechetickou scénkou. Takisto maskot redemptoristov - otec Anton - plyšový medvedík, popreháňal žiakov po škole. Valentínske odpoludnie zasa spríjemnil zamestnancom denný program, kedy uvažujúc nad tajomstvom Božej lásky, všetci pocítili prítomnosť Krista medzi nimi.

Po záverečnej slávnostnej sv. liturgii duchovný správca školy o. Tomáš Haburaj odovzdal misionárom ikonu s vyobrazením Presvätej Bohorodičky a zaprial im, aby ich Božia Matka sprevádzala aj v ďalšom misijnom poslaní medzi žiakmi a pedagógmi. Svätý čas školských misií obohatil všetkých zúčastnených, nejednému vypadla aj nejaká tá slzička. Úprimné objatia a milé slová lúčenia len dotvorili atmosféru, ktorá zavládla počas týždňa na tejto škole.

autor: Tomáš Haburaj
dátum: 17.02.2017
Foto: Miroslav Bujdoš, Tomáš Haburaj