Gréckokatolícka eparchia Košice


Katechéti Košickej eparchie rozoberali problém vyučovania skupiny žiakov z viacerých ročníkovKošice, 08. február (TSKE) Katechéti Košickej eparchie sa 7. 2. 2017 zúčastnili na metodickom seminári na eparchiálnom úrade v Košiciach, kde rozoberali tému „Vyučovanie náboženskej výchovy v skupinách tvorených z viacerých ročníkov.“ Stretnutie začal modlitbou tretej hodinky vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ktorý následne katechétov privítal. Odborný výklad na danú tému podal Ján Furman, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre náboženstvo a náboženskú výchovu, a rozobral problematiku nie len na teoretickej úrovni ale i na praktickej úrovni. Prednášajúci podal informácie, ako si čo najlepšie nastaviť vyučovaciu jednotku v zmiešaných ročníkoch a povzbudil katechétov pri ich povolaní, keďže práca v takýchto triedach je náročná. Na záver všetkým poďakoval o. Ján Ducár, riaditeľ katechetického úradu.

autor: DKÚ Košickej eparchie
dátum: 08.02.2017
Foto: TSKE