Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur sa stretol s kňazmi na dôchodkuKošice, 02. február (TSKE) Na sviatok Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista sa košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR stretol s kňazmi Košickej eparchie, ktorí sú v dôchodkovom veku, aby vo vzájomnej jednote slávili svätú liturgiu v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.

Vladyka Milan vo svojej homílii povzbudil prítomných k stretnutiu s Kristom, ktoré nie je len formálneho charakteru, ale stretnutím, ktoré má moc meniť život človeka a napĺňať ho radosťou a pokojom.

V závere sv. liturgie vladyka posvätil sviece, ktoré sa na tento sviatok svätia každoročne. Nasledovalo stretnutie eparchu so spomínanými kňazmi a pracovníkmi eparchiálneho úradu, ktoré sa nieslo v priateľskom rozhovore.

Svieca, ktorá sa v tento deň svätí, je symbolom Krista a pripomína, že Božie svetlo je silnejšie než akákoľvek temnota, ktorou človek prechádza. Z toho dôvodu ľudia v ťažkých chvíľach prírodných pohrôm, hlavne búrok, doma zapaľovali maličký plamienok týchto posvätených sviečok a modlili sa, aby skrze túto modlitbu boli ochránení proti živlom, ktoré sú pre človeka nepremožiteľné.

autor: TSKE
dátum: 02.02.2017


Foto: Jaroslav Girovský