Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Závadka na SpišiKošice, 31. január (TSKE) Farnosť Závadka v posledný januárový víkend privítala preosvieteného vladyku Milana Chautura, CSsR, košického eparchu. Vladyka počas celého víkendu obohacoval veriacich svojimi homíliami a príhovormi, v ktorých upriamoval pozornosť k životu v pravde, k láske k Bohu a blížnemu. Povzbudzoval k vzájomnému odpúšťaniu a k odsúdeniu hriechu, nie však hriešnika.

V sobotu po sv. liturgii sa stretli veriaci všetkých farností Spišského protopresbyterátu na každoročnej lyžovačke s vladykom, ktorá sa tohto roku konala v stredisku Mraznica na Hnilčíku. Všetci lyžiari aj sánkari mohli cítiť Božiu prítomnosť cez modlitbu, slnečné počasie a krásne spoločenstvo duchom mladých ľudí. Závadskú mládež vladyka Milan potešil svojou prítomnosťou aj na klzisku, kde si neváhal s miništrantami zahrať hokej. Neodmietol ani pozvanie otvoriť prestrihnutím pásky obecný ples.

Nedeľná sv. liturgia za spevu závadského zboru Sv. archanjela Michala sa niesla v duchu vďačnosti veriacich za krásne a požehnané chvíle prežité v prítomnosti vladyku Milana.

autor: Juraj Baran
dátum: 31.01.2017


Foto: Ivana Fabinyová