Gréckokatolícka eparchia Košice


Pri príležitosti Roku výročí Košická eparchia ocenila významné osobnosti na poli eparchiálneho cirkevného školstvaKošice, 31. január (TSKE) Eparchiálny školský úrad Košickej eparchie slávil na sviatok Troch svätých svätiteľov Deň učiteľov so svojimi pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Pri príležitosti dvadsiateho výročia vzniku Košickej eparchie boli vybraní zamestnanci ocenení za ich obetavú prácu.

Program osláv začal slávnostnou svätou liturgiou, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. V samom úvode o. Peter Orenič, riaditeľ Eparchiálneho školského úradu, v mene všetkých zamestnancov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie venoval vladykovi žezlo – biskupskú palicu, symbolicky pripodobňujúc jeho úlohu k pastierovi, ktorý pomocou palice ochraňuje svoje stádo pred každým nebezpečenstvom. Svätú liturgiu svojim spevom viedol tím pedagógov a študentov Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda z Košíc.

Poukážuc na nepochopenie úlohy učiteľa zo strany dnešnej spoločnosti i rodičov, všetkým pedagógom a vychovávateľom adresoval vladyka Milan slová povzbudenia o veľkej hodnote roly učiteľa v živote každého človeka.

Po spoločnom eucharistickom slávení o. Martin Mráz, duchovný správca pri UPJŠ, obohatil prítomných prednáškou o Roku výročí, ktoré tento rok prežíva Košická eparchia. O spestrenie programu sa hudobnými vstupmi zaslúžil o. Cyril Jančišin, duchovný správca Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove. Svoj prejav predniesol aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Peter Krajňák. Prítomným sa prihovoril aj o. Marko Rozkoš, kancelár Eparchiálneho úradu. Následne vladyka Milan odovzdal mimoriadne ocenenie dvadsiatim siedmim vybraným osobnostiam za ich vynikajúce výsledky v práci a pri rozvoji cirkevného školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie. Za všetkých ocenených vladykovi poďakoval Slavomír Partila, riaditeľ Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove.

Eparchiálny školský úrad vznikol v roku 2003. Pri príležitosti desiateho výročia zriadenia Košického apoštolského exarchátu boli za patrónov cirkevných škôl a školských zariadení na území vtedajšieho Košického exarchátu vladykom Milanom vyhlásení traja svätitelia – veľkňazi: Bazil Veľký, Gregor Teológ, Ján Zlatoústy, učitelia Cirkvi. Odvtedy sa každoročne pri príležitosti tohto sviatku koná oslava Dňa učiteľov katolíckych cirkevných škôl, ktorých zriaďovateľom je Košická eparchia. V súčasnosti má eparchia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 22 subjektov.

autor: TSKE
dátum: 31.01.2017
Foto: Peter Lazár