Gréckokatolícka eparchia Košice


Na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove znovuotvorili telocvičňu školyKošice, 17. január (TSKE) Po rozsiahlej rekonštrukcii strechy a palubovky, bola po viac ako roku, znovuotvorená budova telocvične Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove. S výraznou podporou štátnej dotácie z rezervy vlády SR sa podarilo zrenovovať obidve miestnosti telocvične, ktoré 16. januára slávnostne požehnal vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup.

Riaditeľka školy Ľudmila Bumberová v úvode privítala pozvaných hostí: štátneho tajomníka Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Branislava Ondruša, poslanca Národnej rady SR Róberta Puciho, prednostu Okresného úradu v Trebišove Rastislava Petroviča, primátora mesta Mareka Čižmára, riaditeľa školského eparchiálneho úradu Petra Oreniča, miestneho protopresbytera Dušana Semana a ďalších hostí. Následne sa nastúpeným školákom prihovoril aj Branislav Ondruš, ktorý im poprial veľa športových úspechov pri využívaní telocvične. Pritom ocenil aj športové úspechy, ktoré škola doposiaľ dosiahla na celoslovenskej úrovni. Nasledovalo samotné liturgické požehnanie budovy, ktoré spevom sprevádzal školský zbor Angelino.

Celú slávnosť ukončil slávnostný výkop, ktorý realizoval vladyka Milan, spoločne so štátnym tajomníkom Branislavom Ondrušom. Popoludnie patrilo už tradične športovým futbalovým výkonom s vladykom Milanom, žiakmi a zamestnancami školy.

autor: Tomáš Haburaj
dátum: 17.01.2017


Foto: CZŠ sv. Juraja