Gréckokatolícka eparchia Košice


Veriaci z Košickej farnosti si pripomenuli väzenie a okovy jedného zo svojich patrónov - sv. apoštola PetraKošice, 15. január (TSKE) V nedeľu si veriaci farnosti sv. Petra a Pavla v Košiciach pripomenuli poklonu úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra. Každoročnú spomienku na väznenie ich patróna tento rok slávili archijerejskou svätou liturgiou, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. Za hojnej účasti Božieho ľudu i kňazov sa na spoločnej modlitbe spevom podieľal aj farský spevácky zbor mladých pod vedením o. Daniela Porubca. Liturgickým spevom v cirkevnoslovanskom jazyku doprevádzal ľud pri bohoslužbe.

Vladyka vo svojej homílii vyzval veriacich, aby si uvedomili, že okovy sv. apoštola Petra sú symbolom útoku na hlavu Cirkvi. Tento symbol môžu predstavovať všetky útoky na Cirkev počas stáročí, či to už boli okovy prenasledovania, totalitných režimov alebo rôznych ideológií. Kristus nikdy nenechá padnúť svoju Cirkev, pretože samotnému Petrovi povedal: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ (Mt 16, 18).

Na záver Božskej liturgie sa zaspievalo mnoho rokov Svätému Otcovi, vladykovi a veriacim.

autor: Miroslav Házy
dátum: 15.01.2017


Foto: Lucia Mosorjakova