Gréckokatolícka eparchia Košice


Oslavy sviatku Bohozjavenia v Košickej eparchiiKošice, 07. január (TSKE) Sviatky Bohozjavenia alebo Krstu Pána sa začali 5. januára 2017 modlitbou Kráľovských časov v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky. Modlitba bola prepletená čítaniami starozákonných prorokov o prísľube Mesiáša ako svetla pre národy, večnej zmluvy, skrze ktorú Boh sa zaväzuje zostať pri svojom ľude ( Iz 35, 1 – 10; Iz 1, 16 – 20. Iz 12, 3 – 6; Iz 49, 8 – 15).

V podvečerných hodinách Veľkou večierňou s liturgiou sv. Bazila Veľkého veriaci vstúpili do samotného sviatku Bohozjavenia alebo Osvietenia – ako v homílii pripomenul farár farnosti Košice Starého mesto o. Pavol Bardzák. Kristus je svetlom, ktoré prežiari každé zákutie ľudskej duše, srdca i celý ľudský život. Dôležitosť však má naša vlastná ochota nechať sa prežiariť týmto Svetlom. Po slávnostnej večeri strávenej v rodinnom kruhu sa gréckokatolíci znovu stretli na nočnom bdení – Povečerí, kde vladyka Milan požehnal ikonu Krstu Pána. V príhovore povzbudil prítomných, aby sme sa ponorili ešte hlbšie do tajomstva Božieho života, Božej prítomnosti uprostred nás, keďže baptizo – krstiť znamená ponoriť. Na konci Povečeria s prítomnými kňazmi vladyka Milan požehnal vodu.

V samotný sviatočný deň Bohozjavenia alebo Osvietenia, vladyka Milan celebroval slávnostnú liturgiu o 9:00 v Katedrále. Vo svojej homílii poukázal na obrovský dar, ktorým nás Boh obdaril – svojou prítomnosťou, priazňou. Nikto z nás nemôže zostať sám. Lebo samota človeka ničí. Avšak prítomnosť milujúcej osoby pomáha rozvinúť seba, dozrieť, stať sa ozajstným človekom. Blízkosť milovanej osoby nám dáva istotu v kráčaní životom. Boh, ktorý vyhlásil „ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie!“ (Lk 3,22), sa obracia s tým istými slovami na každého. Uisťuje nás o svojej blízkosť. Vladyka povzbudil všetkých prítomných, aby sa nikto príliš nevzdialil od tohto Boha – Emanuela. Po liturgii nasledovalo požehnanie vody.

autor: TSKE
dátum: 07.01.2017


Foto: Peter Hric, Martin Tomko, Marcel Orenič