Gréckokatolícka eparchia Košice


Do nového roka vykročila Košická eparchia prežívaním Božej blízkostiPoďakovať Bohu za prežitý rok prišli košickí gréckokatolícki veriaci do katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky na svätú liturgiu, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Silvestrovský program pokračoval tradičným priateľským večerným korčuľovaním v Crow arene v Košiciach. Nový rok sa vítal modlitbou eucharistickej pobožnosti slávenej vladykom Milanom, ktorej sa zúčastnili prevažne mladí farnosti a rodiny kňazov pôsobiacich vo farnosti a na eparchiálnom úrade. So slovami želaní všetkého dobrého do nového roka nasledoval novoročný prípitok v pastoračných priestoroch farského úradu. Vstup do nového občianskeho roka vyvrcholil nedeľnou archijerejskou sv. liturgiou v katedránom chráme, ktorej predsedal vladyka Milan. Vo svojej kázni povzbudil veriacich k prežívaniu nového roka v Božej prítomnosti, ktorý bude istotou človeka aj v nepredvídateľných situáciách.

autor: TSKE
dátum: 02.01.2017


Foto: TSKE