Gréckokatolícka eparchia Košice


Počas Vianoc Vladyka Milan Chautur navštívil trebišovskú farnosťKošice, 28. december (TSKE) Ako je už každoročným zvykom, tak aj v tomto roku v pondelok 26. decembra na sviatok Zhromaždenia k presvätej Bohorodičke zavítal do Gréckokatolíckej farnosti Trebišov vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. V tento deň, ktorý ozdobilo prirodzené svetlo bielych Vianoc, vladyka pri slávení Eucharistie poukázal na Narodenie Pána ako sviatok Božieho zľutovania, keď Boh plní svoje prísľuby. Vladyka Milan veriacim ozrejmil, že v narodení Krista sa sám Boh dal človeku plne poznať, aby sa už nebál veľkého a úžasného Boha, aby ho videl preňho dostupným spôsobom - v malom dieťati. On však prichádza, aby stál pri človeku v jeho starostiach a vniesol do jeho života svetlo.

Túto skutočnosť mohli trebišovskí veriaci prakticky zakúsiť už v popoludňajších hodinách, kedy vladyka Milan požehnal koledníkov Dobrej noviny, aby prinášali svetlo rodiaceho sa Krista do farských rodín.

autor: Dominik Rebják
dátum: 28.12.2016


Foto: Matej Krivjaník, Terézia Semanová

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka