Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur udelil nižšie svätenia piatim bohoslovcomKošice, 27. december (TSKE) V deň, ktorý východná cirkev slávi sviatok svätého diakon Štefana, prvomučeníka, päť bohoslovcov Košickej eparchie prijalo z rúk vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa nižšie svätenia a poddiakonát. Toto svätenie je ich prvým stupňom zasvätenia sa službe Bohu v klerickom stave, kedy začínajú preberať časť zodpovednosti za duchovnú službu v Cirkvi v spoločenstvách Božieho ľudu.

Vladyka Milan sa prihovoril ku kňazom, svätencom, ich príbuzným a hojnému počtu veriacich v katedrále myšlienkou o zrelosti, zodpovednosti a zanietenosti ako o nevyhnutnom predpoklade pre službu odovzdávania ducha Božieho zjavenia súčasnému človeku.

Morálny kredit svätého mučeníka, diakona Štefana nie je maličkosť. Pre to je potrebné mať srdce otvorené pre Boha. Tak ako pre svätého Štefana bola pre ohlasovanie naplnenia Božieho zjavenia v osobe Krista svojim súčasníkom charakteristickou zodpovednosť, ktorá vedie nezriedka až k nepochopiteľným veciam - v prípade sv. Štefana k horlivosti za jeho vlastný ľud aj za cenu toho, že ho adresáti nepochopia a zoberú mu život – tak aj v dnešnej dobe plnej plytkosti, povrchnosti a ľahostajnosti, ktoré sú v našich spoločenstvách niekedy horšie ako nevera, je potrebné ponúknuť ľuďom dneška zrelosť, zodpovednosť a zanietenosť ako svedectvo pravdy.

Tak ako pre svätencov je odovzdanie služby – nižšie svätenia, istým zlomom v ich živote, tak aj pre všetkých veriacich ľudí môže byť príklad zodpovednej služby v Cirkvi podobným zlomom k duchovnej zrelosti vo vlastnom vzťahu s Bohom i pri odovzdávaní svedectva viery ľuďom vo svojom okolí.

Detailnejšie znenie kázne:
https://www.facebook.com/infozeparchie/posts/755126124638763

autor: TSKE
dátum: 27.12.2016


Foto: Peter Hric, Dávid Kováč

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka