Gréckokatolícka eparchia Košice


Slávenie sviatkov Narodenia Pána v Košickej eparchiiKošice, 26. december (TSKE) Vianočné sviatky v košickom katedrálnom chráme začali slávením veľkej večierne, po ktorej nasledovala archijerejská svätá liturgia Jána Zlatoústeho. Obradom predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, za hojnej účasti veriaceho ľudu. Vo svojej kázni poukázal na dôveru Jozefa a Márie v Božie riadenie aj počas nepriaznivých okolností života, vďaka ktorej prišla na tento svet obrovská radosť z narodenia Božieho Syna. Následne vladyka povzbudil veriacich k úprimnej viere, ktorá nevyrieši všetky životné problémy, ale dá radosť a zmysel z prežívania prítomnosti. V závere sv. liturgie vladyka spolu s kňazmi držiac zažaté sviece zaspievali tropár sviatku Narodenia Pána ako znak príchodu Svetla na tento svet.

Sviatočný program pokračoval večer Veľkým povečerím, ktorého súčasťou je slávnostné zvolanie „S nami Boh...“, ktoré je obzvlášť príhodné času oslavy Kristovho príchodu na svet. Sviatok vyvrcholil v deň Kristovho narodenia archijerejskou svätou liturgiou, ktorú celebroval vladyka Milan. Svojou kázňou pripomenul fakt, že človek dneška zabúda na pravé hodnoty a je zmätený modernou dobou. Poukazujúc na Krista v jasličkách pripomenul, že v tento deň sa narodilo svetlo, ktoré chce každého viesť po cestách života ku pokoju a vnútornej radosti.

Detailnejšie znenie kázne z liturgie 24. decembra:
https://www.facebook.com/infozeparchie/posts/753783491439693

Detailnejšie znenie kázne z liturgie 25. decembra:
https://www.facebook.com/infozeparchie/posts/754091804742195

autor: TSKE
dátum: 26.12.2016


Foto: Peter Hric, Ján Horňák

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka