Gréckokatolícka eparchia Košice


DLHO OČAKÁVANÉ SVIATKY KRISTOVHO NARODENIAsa stali pre mnohých z nás svetlom, ktoré môže prežiariť naše všedné dni plné stresu a rôznych aktivít. Sú takí, ktorí čakali na sviatky ako na zmilovanie Božie. Áno, sviatky sú práve o tomto, o Božom zmilovaní. Ak ich tak nevnímame, kdesi sa stala chyba. Hľadajme ju v našej neschopnosti vypnúť aktivitu, stres. Doba, v ktorej žijeme na nás vplýva tým, že nám podsúva ako dôležité súčasti života tie, ktoré nie sú dôležité. Veľmi nás zamestnáva, berie nám čas a my si nestačíme všimnúť, že nás oberá o pravé hodnoty. Avšak doba nesmie byť aktívnejšia ako človek sám. Aby sme ju prekonali, potrebujeme niekoho silnejšieho ako doba. Potrebujeme sa chytiť ruky, ktorá sa nám podáva z hora – z neba. Chytiť sa jej znamená mať v srdci vieru v to, že Boh znovu a znovu vstupuje do ľudských dejín, aby priniesol o Bohu zvesť, aby neviditeľný Boh sa stal viditeľným pre nás.

Viditeľným v Dieťati, preto je dôležité vnímať Vianoce ako o vzťahu k Dieťaťu – osobe, a nie o vzťahu i veciam. Tie nás nezachránia, ani a nad nami nezmilujú.

A tak, ak nás doba dezorientuje a oberá o pravé hodnoty, potrebujeme svetlo, podobne ako maliar, ktorý bez svetla a jeho kontrastu s tieňom nie je schopný namaľovať obraz. To svetlo nám dáva Boh, aby sme videli cestičku životom, kadiaľ máme ísť. Záleží teda len na nás, či si ho aj počas sviatkov nájdeme a spoznáme ako zmilovanie Božie, ktoré nám prinesie v dobe stresu a aktivity dar prijatia, pokoja a vnútornej radosti z toho, že s nami je Boh.

autor: Marko Rozkoš
dátum: 25.12.2016© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka