Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur sa stretol s gréckokatolíkmi činnými vo verejnom životeKošice, 19. december (TSKE) V predposlednú decembrovú nedeľu 18. decembra 2016 a zároveň v  poslednú pred sviatkami Narodenia Pána, ktorej Cirkev dala meno Nedeľa sv. Otcov, sa v Košiciach stretli gréckokatolíci pôsobiaci vo verejnom, kultúrnom a spoločenskom živote.

Svätú liturgiu v košickom katedrálnom chráme slávil vladyka Milan Chautur CSsR, ktorý v kázni priblížil význam Nedele otcov. Sú to veľké postavy dejín spásy, ktoré v Božom pláne v priebehu tisícročí zohrali veľkú úlohu. Skrze nich postupne Boh napĺňal cieľ, ktorý stanovil – záchranu človeka, skrze svojho syna Ježiša Krista.

V druhej časti programu odznela prednáška otca Martina Mráza, duchovného správcu pri UPJŠ. Prezentáciou priblížil históriu a súčasnosť Košickej eparchie vo svetle výročí, ktoré si bude toto cirkevné spoločenstvo pripomínať v roku 2017. Ako zdôraznil vo svojej prednáške, pri pohľade do histórie nejde nikdy len o spomínanie, ale predovšetkým o odkrývanie koreňov spoločenstva. Takýto pohľad na minulosť totiž pomáha lepšie spoznávať a formovať našu identitu. Záverečná diskusia patrila informáciám o aktivitách Košickej eparchie na budúci občiansky rok.

autor: Martin Mráz
dátum: 19.12.2016
Foto: TSKE

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka