Gréckokatolícka eparchia Košice


V Malčiciach obnovili starobylú kaplnkuKošice, 13. december (TSKE) V nedeľu Praotcov navštívil vladyka Milan Chautur CSsR košický eparchiálny biskup dedinku Malčice a posvätil obnovenú kaplnku, kde ešte ako mladý bohoslovec chodieval na bohoslužby, ktoré v tom čase slúžieval gréckokatolícky redemptorista o. Michal Majovský. Vladyku privítal miestny starosta chlebom a soľou a s radostným srdcom biskupovi prezentoval opravený chrám, ktorý rokmi chátral a nik mu už nedával nádej na oživenie. Príchodom o. Tomáša Haburaja pred troma rokmi sa však podarilo znovuzrodiť spoločenstvo miestnych gréckokatolíckych veriaciach a následne jeho nástupca pokračoval v započatom diele. Pred svätou liturgiou sa uskutočnila samotná posviacka obnovenej kaplnky, prestola a antimenziona, ktorý uchováva relikvie blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR. Pri príležitosti tejto posviacky slávil vladyka slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu s miestnym správcom farnosti o. Matúšom Marcinom, o. Františkom Pucim michalovským protopresbyterom a s ostanými kňazmi z blízkeho okolia.

V homílii vladyka poukázal na hostinu, na ktorú Cirkev pozýva všetkých ľudí skrze Ježišove podobenstvo. Poukázal na správne prežívanie vianočných sviatkov a vyzval všetkých, aby sa duchovne pripravili na narodenie Krista, predovšetkým prijatím Ježiša do svojho srdca. Pripomenul, že Vianoce sú o Ježišovi, bez ktorého sú tieto sviatky prázdne.

Po svätej liturgii nasledovalo posvätenie pamätnej tabule, ktorá je inštalovaná pri vstupe do kaplnky a informuje o histórii tejto národnej kultúrnej pamiatky. Slávnosť sa ukončila myrovaním a poďakovaním všetkým gréckokatolíckym, rímskokatolíckym a aj kalvínskym veriacim, darcom a dobrodincom, ktorí modlitbou, vlastnou prácou či financiami prispeli k záchrane a obnoveniu tohto najstaršieho sakrálneho skvostu obce Malčice.

Kaplnka je postavená na základoch hradu z druhej polovice 13. storočia. Na jej základoch dal šľachtic Pavol Orosz ( *1742 , + 16. 7. 1797 ) postaviť kaplnku v roku 1779 v klasicistickom slohu. Vincent Szent Iványi ju opravil v roku 1868. Za o. Michala Majovského CSsR v 70-tych rokoch 20.storočia kaplnku opravili gréckokatolícki veriaci. V roku 2016 kaplnku zrekonštruoval Obecný úrad v Malčiciach  v spolupráci s miestnou Gréckokatolíckou cirkvou, ktorá zabezpečila kompletné liturgické vybavenie, oltár, lavice, zástavy, rúcha, vystavala sakristiu vo vnútri kaplnky. Starosta obce František Lopašovský, ktorý výraznou mierou prispel k obnovenie a sfunkčneniu tejto sakrálnej historickej stavby, najstaršej na území obce, sa tak zlatými písmenami zapíše do miestnej histórie obyvateľov Malčíc. Svojou odhodlanosťou dáva príklad všetkým ostatným predstaviteľom samosprávy, ako obci záleží na tom, aby tam nestáli ošarpané ruiny ich vlastnej histórie, ale nádherné a živé chrámy kde sa ľudia môžu schádzať a vyprosovať pokoj a požehnanie pre všetkých žijúcich v tejto obci.

autor: Jozef Havrilčák
Matúš Marcin
dátum: 13.12.2016


Foto: MP

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka