Gréckokatolícka eparchia Košice


V Košiciach sa uskutočnil jubilejný ročník vianočného benefičného koncertu „Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám“Košice, 12. december (TSKE) V Historickej radnici mesta Košice sa 9. decembra konal vianočný benefičný koncert „Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám,“ ktorý je súčasťou už jubilejného 25. ročníka benefičných koncertov organizovaných Humanitnou spoločnosťou Humanita pre život Spišské Vlachy a Košickým folklórnym štúdiom pod záštitou Košického samosprávneho kraja.

Každoročne sú na javisku prezentované vianočné vinše, obyčaje a zvyky rôznych regiónov Slovenska. Celý program tak vnáša divákov do čias minulých, v ktorých žili naši prarodičia s ich krásou vianočných tradícií a kedy k hodnotám života patrila vzájomná pomoc, súdržnosť a viera. V programe tohtoročného koncertu zazneli: Trombity z Lúk pod Makytou, Fujary z Pohronia, Koledy a vinše z Pečovskej Novej Vsi, Koledy a vinše z Oravy, Pastierske piesne a vinše, Koledy z Ponitria, zo Zemplína, zo Šariša, Betlehemská hra, Vianočná elégia, Vianočné piesne.

Účinkujúci boli Štefánikovci, Pohronci, Jazierko, Mladý heligón, Želiezko, Drahoš Daloš, Hnojňané, Zbor. Sv. Romana Sladkopevca z Prešova, Miroslav Dudík, Vladimír Dobrík, Martina Ovečková, Michal Kolárik a Ján Babjak.

V závere koncertu zástupca Humanitnej spoločnosti Humanita pre život Jozef Janikov daroval šeky s výťažkom z koncertu trom subjektom: Gréckokatolíckej farnosti Kojšov, Gréckokatolíckej farnosti Helcmanovce a Skladu solidarity v Trebišove. Finančný výťažok tak podporí aktivity pre deti, pre rodiny v núdzi a pre neúplné rodiny. Humanita pre život počas svojho obdobia podporila výťažkami z vianočných koncertov množstvo rodín, a svojimi aktivitami zaplnili nedostatok a potreby pre deti, aby na Vianoce vládla aj v týchto rodinách pohoda, radosť a zdravie a aby viac rodín malo šťastné dni.

autor: Anna Ivanková
dátum: 12.12.2016


Foto: Jaroslav Girovský

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka