Gréckokatolícka eparchia Košice


Na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda sa konala súťaž „Dominikova vianočná pieseň“Košice, 06. december (TSKE) V piatok 2. decembra do Cirkevnej základnej školy a materskej školy sv. Gorazda zavítal redemptorista o. Miroslav Bujdoš spolu s jeho tučným, ale veselým spolubratom Alfonzom. Taktiež prišlo 20 žiakov z 5 rôznych škôl, aby sa naladili na vianočnú atmosféru a popri tom si aj zasúťažili v speve vianočných kolied a vianočných piesní na už treťom ročníku súťaže „Dominikova vianočná pieseň.“

V úvode všetkých privítala riaditeľka školy Mária Kokoruďová, duchovný správca školy o. Marek Horňák a spomínaný otec Miroslav, ktorý následne predstavil svojho spolubrata Alfonza, porozprával prítomným o nebi a o jeho spolubratovi Metodovi Dominikovi Trčkovi. Speváci súťažili v troch kategóriach 1.-2. ročník, 3.-4. ročník a kategória DUET. Celkovo sa predstavilo 16 nádherných čísel a porota v zastúpení otca Miroslava Bujdoša, Ľudky Šakovej a Daniely Popovičovej, len s ťažkosťami vyberala tých najlepších. Čakanie na výsledky si žiaci krátili čas vyrábaním anjelikov a fotením sa s redemptoristom Alfonzom.

Na konci súťaže každý súťažiaci odišiel s diplomom, vyrobeným anjelikom a drobnosťou, ale hlavne so srdcom pripraveným na príchod nášho Pána Ježiša Krista.

Prehľad výsledkov:

I. kategória 1.-2. ročník ZŠ
1. Justína Takáčová - Spojená škola sv. Košických mučeníkov
2. Terézia Ogurčáková ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
3. Tamara Blaževská - SŽŠ Dneperská

II. kategória 3.-4. ročník
1. Lívia Maťašová - CZŠ s MŠ sv. Gorazda
2. Magdaléna Iľková - ZUŠ sv. Cecílie
3. Ema Macichová - SŽŠ Dneperská
CENA za výnimočný spevácky výkon - Anna Mária Pavlíková - ZŠ s MŠ sv. Marka Križina

III. kategória DUET
1. Lívia Maťašová + Tamara Maťašová - CZŠ s MŠ sv. Gorazda
2. Alexandra Anna Ducárová + Viktória Helena Ducárová - ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
3. Daniela Rendeková + František Adam - SŽŠ Dneperská

autor: Soňa Chvostíková
dátum: 06.12.2016


Foto: Soňa Chvostíková

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka