Gréckokatolícka eparchia Košice


Žiaci Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda prežili sviatok sv. Mikuláša s vladykom Milanom ChauturomKošice, 06. december (TSKE) V deň pamiatky sv. Mikuláša Divotvorcu navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha Cirkevnú základnú školu s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach na sídlisku Ťahanovce. Pri príležitosti tohto sviatku slávil vladyka v priestoroch školy sv. liturgiu spolu s o. Petrom Oreničom, riaditeľom Eparchiálneho školského úradu Košickej eparchie, o. Marekom Horňákom, duchovným správcom školy a o. Martinom Mikulom, farárom farnosti Košice-Ťahanovce, za účastí žiakov a zamestnancov školy.

V kázni vladyka poukázal na osobu sv. Mikuláša, ktorého svätosť spočíva v dávaní najväčšieho daru - Daru lásky. Ilustroval lásku príkladmi zo života, ktoré je možné vidieť vo vzájomnom darovaní sa jeden druhému, ako napr. otec, ktorý privádza dieťa do školy, mamka, ktorá chystá raňajky, dieťa, ktoré počúva svojich rodičov... Nadšenosť žiakov sa prejavila aj radostným spevom počas liturgie. Slávnosť sa ukončila poďakovaním, myrovaním a rozdávaním mikulášskych darčekov.

autor: Marek Horňák
dátum: 06.12.2016


Foto: Soňa Chvostíková

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka