Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur vyslal koledníkov Dobrej novinyKošice, 05. december (TSKE) Decembrová fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach sa niesla v znamení vyslania koledníkov Dobrej noviny. Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, vo svojej homílii vyzdvihol myšlienku dôležitosti prípravy svojich sŕdc na príchod Spasiteľa tak, ako to urobila aj Panna Mária. Povzbudil veriacich k odstráneniu konzumnej stránky vianočných sviatkov a upriameniu pozornosti na Narodenie Božieho Syna.

Po svätej liturgii a Molebene k Presvätej Bohorodičke, vladykovi Milanovi ale aj ostatným prítomným, svoje vinše a koledy predniesli deti z farnosti Rakovec nad Ondavou a Koromľa. Prežívanie vianočných sviatkov, tradičné jedlo a vianočné zvyklosti v Afrike,  priblížil prítomným vzácny hosť z Kene – Geoffrey Kiplimo Bett, ktorý momentálne študuje na Technickej univerzite v Košiciach. Nakoniec vladyka Milan koledníkom udelil svoje archijerejské požehnanie, aby takto mohli ohlasovať radostnú zvesť o Narodení Božieho Syna aj v rodinách, do ktorých počas vianočných sviatkov s Dobrou novinou prídu.

autor: Katarína Potocká
dátum: 05.12.2016© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka