Gréckokatolícka eparchia Košice


V Rankovciach vladyka Milan Chautur posvätil kaplnku nového domu pre seniorovKošice, 28. november (TSKE) Vladyka Milan Chautur, košický eparcha, dňa 26. novembra, posvätil v Rankovciach prestol a kaplnku v objekte, ktorý ma v blízkej budúcnosti slúžiť ako domov pre starších ľudí, ktorí sú odkázaní na starostlivosť inej osoby a o ktorých sa nemá kto starať.

Na slávnosti sa zúčastnili kňazi o. Ján Ducár, farár farnosti Košický Klečenov a o. Anton Mojžiš, výpomocný duchovný farnosti Prešov, sestry Rádu sv. Bazila Veľkého na čele s provinciálnou predstavenou Danielou Štefkovou OSBM, majiteľ budovy Juraj Štefanko s manželkou a  vedenie neziskovej organizácie Dom seniorov pod Rankovskými skalami. Udalosť prebiehala aj za účasti množstva veriacich z farnosti Košický Klečenov.

Pripomenúc prežívanie pôstneho obdobia Filipovky, teda prípravy na príchod Krista, vladyka vo svojom príhovore načrtol podobnosť medzi prijatím Svätej rodiny v Betleheme a prijatím Krista na tomto mieste, pričom vyzval všetkých, aby spolu vytvorili náhradnú rodinu pre starších, ktorí potrebujú odbornú starostlivosť a opateru.

Znenie celého príhovoru je možné nájsť na:
https://www.facebook.com/infozeparchie/posts/736687056482670

autor: sr. Josifa Helena Šimová OSBM
dátum: 28.11.2016


Foto: Anna Ducárová

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka