Gréckokatolícka eparchia Košice


Katechéti Košickej eparchie sa na metodickom seminári učili približovať Božie slovo žiakomKošice, 25. november (TSKE) Eparchiálny katechetický úrad Košickej eparchie 25. novembra zorganizoval metodický seminár pre katechétov vyučujúcich gréckokatolícke náboženstvo na školách Košického kraju. Seminár začal modlitbou Tretieho času, po ktorom sa katechétom prihovoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, a povzbudil ich, aby neodovzdávali iba teoretické poznatky ale pravdy viery, a aby sa ich usilovali voviesť do života mladých a detí. Prednášajúci, o. Róbert Jáger, sekretár vladyku, podal exegézu biblických kníh, ktoré sú predmetom biblickej súťaže a biblickej olympiády, aby týmto spôsobom sa katechéti, pripravujúci deti a mladých na spomínané súťaže, mohli zamerať na kľúčové momenty daných textov a svojich zverencov lepšie zasvätiť do detailov dejín spásy. Po doplňujúcich otázkach katechétov sa riaditeľ Eparchiálneho katechetického úradu o. Ján Ducár poďakoval prednášajúcemu za jeho odborný výklad, avšak podaný s mnohými podnetmi aplikácie na vyučovaciu hodinu a seminár sa zakončil spoločnou modlitbou Máriinho zvelebovania.

autor: Monika Girovská
dátum: 25.11.2016
Foto: Ján Ducár

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka