Gréckokatolícka eparchia Košice


Jubilejný rok Baziliánskeho rádu začal Košickou eparchiálnou odpustovou slávnosťou monastierskej Kaplnky Krista Kráľa v TrebišoveKošice, 20. november (TSKE) Archijerejskou sv. liturgiou v monastierskej Kaplnke Krista Kráľa v Trebišove vyvrcholila 20. novembra 2016 posledná eparchiálna slávnosť Košickej eparchie v tomto roku.

V homílii vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup, uviedol, že človek už v raji naivne podľahol pokušeniu byť ako Boh. Táto túžba po moci sa tiahne ľudskými dejinami dodnes. Vychádzajúc z perikopy Jánovho evanjelia vladyka poukázal na iné ponímanie moci Krista Kráľa – Pantokrátora, než aké je u ľudí. „Boh tvorí vesmír aj človeka, skláňa sa nad ním s láskou a pomáha mu pochopiť pravdu. Len moc pravdy a lásky ostáva natrvalo, preto je Kristovo kráľovstvo večné. Je založené na najvyššej autorite Boha.“ Vladyka upozornil prítomných, že každá ľudská moc, ktorá sa odkláňa od Božej autority, neslúži človeku, ale sebe.

Apoštolská penitenciária dekrétom 592/16/1 zo dňa 27. októbra 2016 v mene Svätého Otca Františka vyhlásila Jubilejný rok Baziliánskeho rádu sv. Jozafáta, ktorý potrvá od 12. novembra 2016 do 25. novembra 2017. Jubilejný rok baziliáni slávia pri príležitosti 400-tého výročia obnovenia Rádu. S tým súvisí možnosť získať úplné odpustky pri návšteve Kaplnky Krista Kráľa otcov baziliánov v Trebišove za obvyklých podmienok. Dekrét Apoštolskej penitenciárie v origináli prečítal M. Hospodár a jeho aplikáciu vysvetlil vladyka Milan. Na záver slávnosti bolo myrovanie a liturgický sprievod okolo monastiera.

Na slávnosti sa zúčastnil protoigumen baziliánov Metod M. Bilančík OSBM s rehoľnými spolubratmi, kňazi obidvoch obradov, ctihodné sestry z Trebišova i Sečoviec a hojný počet veriacich.

autor: Michal Hospodár
dátum: 20.11.2016


Foto: Štefan Keruľ-Kmec Jr.

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka