Gréckokatolícka eparchia Košice


Základná umelecká škola sv. Cecílie slávila 10. výročie svojho založeniaKošice, 18. november (TSKE) Základná umelecká škola sv. Cecílie v Sečovciach oslávila 16. novembra 2016 svoje desiate narodeniny. Na Galakoncerte, ktorý ZUŠ sv. Cecílie pri tejto príležitosti pripravila, vystúpili žiaci, absolventi, pedagógovia a hostia. Súčasťou galavečera bola aj výstava žiakov výtvarného odboru. Hosťom programu bola hudobná skupina Jungle Label, v ktorej dvaja z pedagógov aktívne účinkujú.

Koncert bol na profesionálnej úrovni a bol obohatený o videopozdravy absolventov s ukážkami ich prác, ako aj pozdravom vladyku Milana Lacha, pomocného prešovského biskupa. Pozvanie prijali primátori mesta Trebišov a Sečovce, duchovní otcovia, riaditelia škôl, rodičia a žiaci. Na záver duchovný správca škola o. Stanislav Činčár predniesol povzbudivý príhovor a udelil prítomným požehnanie do ďalšej činnosti.

Počiatkom ZUŠ sv. Cecílie predchádzal vznik Základnej školy sv. Rodiny v roku 2004, ktorej zriaďovateľom bola Viceprovincia sestrier Bazila Veľkého v Sečovciach. Prvou riaditeľkou tejto školy bola Kristína Kmecová. Žiaci mali v škole možnosť popoludní sa umelecky rozvíjať v „Škole umenia“. Vďaka aktivite Evy Ďubekovej sa na škole za dva roky existencie vytvorila základňa pre vznik samostatnej umeleckej školy. V r. 2009 došlo k reorganizácii a k zlúčeniu ZŠ sv. Rodiny a ZUŠ sv. Cecílie. Zriaďovateľom Cirkevnej spojenej školy sa stala Gréckokatolícka eparchia Košice a jej prvým riaditeľom bol Ľubomír Dežerický. Od roku 2015 školu vedie Marcela Lemešová. Základná umelecká škola sv. Cecílie má v súčasnosti 363 žiakov, ktorých vyučuje v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore.

autor: Marcela Lemešová
dátum: 18.11.2016
Foto: Slávka Bukatová

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka