Gréckokatolícka eparchia Košice


Kantorský kurz Košickej eparchiePOZOR OZNAM O TERMÍNE KURZU:
Oznamujeme účastníkom kantorského kurzu v Košiciach, že najbližšie stretnutie v rámci kurzu (u MgrArt. Lucie Lovašovej) nasledujúcu sobotu 29.4.2017 NEBUDE.
Nasledujúce stretnutie v Košiciach bude podľa harmonogramu 13.5.2017.
Stretnutie v rámci kurzu v Trebišove 29.4.2017 ostáva platné.
Za pochopenie ďakujeme.

Gréckokatolícka eparchia Košice organizuje v roku 2016/2017 v poradí druhý Kantorský kurz pre záujemcov, ktorí sa prihlásili prostredníctvom príslušných farských úradov v rámci Košickej eparchie. Ide o príležitosť pre tých, ktorí aktuálne vykonávajú kantorskú prax vo farnostiach, ako i pre nových záujemcov o funkciu kantora v našich cirkevných spoločenstvách.

Cieľom tohto kurzu je zjednotiť liturgický spev v priestore Košickej eparchie s ustálenou normou, vyplývajúcou z pravidiel Irmologiona a tiež s prijatou liturgickou praxou, zosúladiť s platnými internými normami v rámci Košickej eparchie a prehĺbiť jeho kvalitu.

Obsahová náplň Kantorského kurzu je rozdelená do troch oblastí:
- hudobná náuka, kde ide o základnú orientáciu v teórii hudby a spevu;
- liturgický spev, ktorého cieľom je praktické zvládnutie liturgických spevov stálych i menlivých častí bohoslužieb východného obradu (sv. liturgia, večiereň, hodinky, večiereň a iné);
- prednášky z liturgiky, ktoré majú napomôcť orientácii v pravidlách skladby liturgických textov bohoslužieb v rámci cirkevného roka a tiež prehĺbiť vedomosti o štruktúre a význame jednotlivých bohoslužieb v živote veriaceho človeka, praktizujúceho katolícky východný, byzantský obrad.

Po úspešnom ukončení kurzu účastník získa certifikát pre kantorskú službu v Košickej eparchii od vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa.

Každé stretnutie bude trvať tri vyučovacie bloky (hodiny) (hudobná náuka, liturgický spev a prednáška z liturgiky), pričom zodpovedný vedúci kurzu môže obsahovú náplň jednotlivých blokov upraviť podľa aktuálnych potrieb účastníkov.

Začiatok stretnutia je vždy o 9:00 a koniec o 12:00 hod.

Miesta konania kurzu sú dve:

1. Trebišov (TV):
Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, ul. M.R. Štefánika 9
zodpovedný vedúci: Mgr. Marcela Zorvanová

2. Košice (KE):
Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, Komenského 14, Košice
zodpovedný vedúci: MgrArt. Lucia Lovašová

Kontakt na vedúcu kurzu v Košiciach:
MgrArt. Lucia Lovašová, +421 907 277 128; llovasovalucia@gmail.com

POZOR OZNAM O TERMÍNE KURZU:
Oznamujeme účastníkom kantorského kurzu v Košiciach, že najbližšie stretnutie v rámci kurzu (u MgrArt. Lucie Lovašovej) nasledujúcu sobotu 29.4.2017 NEBUDE.
Nasledujúce stretnutie v Košiciach bude podľa harmonogramu 13.5.2017.
Stretnutie v rámci kurzu v Trebišove 29.4.2017 ostáva platné.
Za pochopenie ďakujeme.

Termíny jednotlivých stretnutí v roku 2016/2017:

19.11.2016 (TV, KE)
10.12.2016 (TV, KE) - Účastníkom kantorského kurzu v Košiciach oznamujeme, že stretnutie dňa 10.12.2016 sa bude konať v priestoroch Eparchiálneho úradu na Dominikánskom námestí (za katedrálou)
17.12.2016 (len KE)
14.01.2017 (TV, KE)
28.01.2017 (TV, KE)
11.02.2017 (TV, KE)
25.02.2017 (TV, KE)
29.04.2017 (len TV, KE - zrušený)
13.05.2017 (TV, KE)
20.05.2017 (TV, KE)
10.06.2017 (TV, KE)

dátum: 15.11.2016

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka