Gréckokatolícka eparchia Košice


Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove zavŕšila mimoriadny Svätý rok milosrdenstva odpustovou slávnosťouKošice, 14. november (TSKE) Výnimočným dňom pre všetkých žiakov a zamestnancov Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove bol 10. november 2016, kedy škola slávila odpustovú slávnosť patróna školy sv. Jozafáta.

Celý program bol rozdelený na niekoľko častí. Slávnosť sa začala v Rímskokatolíckom kostole Navštívenia Panny Márie v  Trebišove, kde všetci prešli Bránou milosrdenstva. Zúčastnených privítal pán dekan, ktorý ochotne porozprával o histórii kostola. Po náučnom výklade a modlitbe sa všetci presunuli do Gréckokatolíckeho chrámu Zosnutia presvätej Bohorodičky, kde preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, celebroval sv. liturgiu. Tá sa niesla v slávnostnom duchu a svojím spevom ju skrášľovali členovia školskej skupiny a učiteľského zboru. Na záver liturgie vystúpili žiaci, ktorí nacvičili scénku „Zápalka a sviečka,“ ktorá mala všetkých povzbudiť k vzájomnej láske, a tak spoločne zapáliť celý svet.

Slávnosť pokračovala v Mestskom kultúrnom stredisku, kde sa predstavila hudobná skupina Peter Milenky & band. Jej členovia pripravili nádherný koncert plný duchovných piesní i povzbudivého slova. Po skvelom výkone si celá kapela vyslúžila búrlivý potlesk.

Záveru tohto slávnostného dňa patril obed v hoteli Zemplín a už tradičné športové popoludnie, kde si učitelia a majstri odborného výcviku zahrali s vladykom Milanom futbal.

autor: Peter Lazár
dátum: 14.11.2016
Foto: Peter Lazár

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka