Gréckokatolícka eparchia Košice


Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove zakončili mimoriadny Svätý rok milosrdenstva vo Vysokých TatráchKošice, 10. november (TSKE) V skorých ranných hodinách 10. 11 .2016 28 žiakov Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove vyrazilo pod vedením duchovného správcu školy o. Tomáša Haburaja a učitelky Daniely Ferenčíkovej do Vysokých Tatier.

Dopoludnia bol pre nich pripravený duchovný program, kedy v drevenom chráme Krista Spasiteľa z roku 1889 v Dolnom Smokovci slávili Eucharistiu. Tu boli pozvaní k svätosti. „Podobne ako horelezci vystupujú na vrchol hory, tak aj vy, žiaci, máte vystúpiť cez ťažkosti ku Kristovi a nevoliť nikdy ľahšiu cestu,“„pripomenul v homílii o. Tomáš. V chladnej tatranskej atmosfére chrámu tieto slová zneli hrejúco.

Nasledoval turistický program na trase Popradské pleso - Štrbské pleso. Tu pre žiakov láskavý Pán pripravil milé prekvapenie v podobe snehovej nádielky. Kedže v Trebišove je sneh a sánkovanie už určitou raritou, žiaci sa bohato vyšantili a zasnežené tatranské jedle všetkým sprítomnili atmosféru Vianoc. V radosti sa všetci vrátili domov vo večerných hodinách a ďakovali, že Pán je naozaj milosrdný Boh.

autor: Laura Pesteňová
Barbora Vargová
Tamara Hrešková
dátum: 10.11.2016
Foto: TH

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka