Gréckokatolícka eparchia Košice


Väzni v Košiciach zavŕšili mimoriadny Svätý rok milosrdenstvaKošice, 09. november (TSKE) V rámci celosvetového slávenia Jubilea väzňov navštívil dňa 6. novembra 2016 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach, z poverenia vladyku Milana Chautura, košického eparchiálneho biskupa, riaditeľ Eparchiálneho úradu Košickej eparchie o. Marko Rozkoš.

Program návštevy pozostával zo slúženia sv. omše pre odsúdených, po ktorej nasledoval liturgický obrad prechodu jubilejnou bránou milosrdenstva, ktorá symbolizuje prechod zo stavu hriechu do stavu milosti. Ponúknuť prežiť tento náboženský úkon počas jubilejného roka aj ľuďom, ktorých sloboda je obmedzená a preto nemôžu putovať k svätým bránam vo vybraných chrámoch, bola hlavná idea iniciatívy pápeža Františka, ktorý zaradil do programu Svätého roka milosrdenstva aj Jubileum väzňov. Plná väzenská kaplnka či živá diskusia, ktorá nasledovala po katechéze na tému „Milosrdní ako otec,“ bola dôkazom, že záujem miestnej cirkvi sa neobmedzuje len na vybrané dni, ale že intenzívna spolupráca rôznymi formami existuje medzi Gréckokatolíckou eparchiou Košice a Farnosťou blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča vo väznici v Košiciach už niekoľko rokov.

autor: Peter Nižník
dátum: 09.11.2016
Foto: Peter Nižník

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka