Gréckokatolícka eparchia Košice


Deti z Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku v Michalovciach prosili o Božie požehnanieKošice, 7. november (TSKE) V piatok 4. novembra 2016 deti z Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku v Michalovciach, slávili Deň materských škôl na Slovensku s požehnaním. V sprievode učiteliek sa premiestnili pred Baziliku minor, kde zapálili sviečky a následne po pobozkaní kríža vstupovali bránou milosrdenstva.

Svätú liturgiu slávil riaditeľ školského eparchiálneho úradu o. Peter Orenič a duchovný správca školy o. diakon Rastislav Varga za účastí detí a ich rodičov, ktorí prišli v znení evanjeliového citátu „Požehnaný, ktorý prichádza…,“ aby prosili o požehnanie pre všetky deti materskej školy, ich rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Materskú školu navštevuje 97 detí – „hopkáčov“, ktoré s Božím požehnaním chcú radostne prežívať svoje detstvo a v spoločenstve lásky dozrievať pre ďalšie vzdelávanie.

autor: Katarína Čintalová
dátum: 07.11.2016


Foto: Maroš Dupnák

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka