Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený chrám v PetrikovciachKošice, 07. november (TSKE) V nedeľu 06. novembra 2016 vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, navštívil obec Petrikovce pri príležitosti chrámového sviatku archanjela Michala a  posviacky obnoveného exteriéru a interiéru chrámu. Vladyka posvätil aj obnovený svätostánok, obraz archanjela Michala a obraz Klokočovskej Bohorodičky, kadidelnice a čase s príslušenstvom. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan so správcom farnosti o. Matúšom Marcinom,  ako aj s kňazmi z okolitých farností a s bývalými správcami tejto farnosti. Liturgický spev viedol katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením Lucie Lovašovej.

V homílii vladyka priblížil veriacim príbeh z evanjelia o uzdravení Jairovej dcéry, kde Boh vstupuje do ľudskej beznádeje, ktorú človek nevie riešiť. Poukázal na to, že ľudia v dnešnej dobe sa  veľmi povrchne správajú voči pravdám viery, keďže vieru spájajú s emotívnymi zážitkami. Vladyka vyzval veriacich k opravdivému prežívaniu našej viery v každodennom živote.

Po svätej liturgii miestny kňaz poďakoval všetkým, ktorí sa spolupodieľali na obnovení chrámu a zakúpení liturgických predmetov. Nasledovalo myrovanie, počas ktorého sa veriaci modlili Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Po ukončení slávnosti sa pozvaní hostia zišli na spoločnom agapé na miestnom obecnom úrade.

autor: Jozef Havrilčák
dátum: 07.11.2016
Foto: MP

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka