Gréckokatolícka eparchia Košice


Novembrová fatimská sobota Košickej eparchie pozývala veriacich k návratu do života podľa Božej vôleKošice, 07. november (TSKE) Program novembrovej fatimskej soboty, ktorá sa slávila už v Bazilike minor v Michalovciach, mal na starosti Spišský protopresbyterát. Liturgické slávenia začali modlitbou Tretej hodinky a nasledovala katechéza o vzťahu medzi Božím milosrdenstvom a spravodlivosťou, ktorú prezentoval o. Tomáš Mikunda. Pripomenul, že spravodlivosť sa v Božom slove chápe ako dôveryplné odovzdanie sa do Božej vôle a teda, že Boh nemôže milovať zlo a súhlasiť s ním, ale svojím milosrdenstvom posväcuje a zdokonaľuje človeka, ktorý sa proti nemu vzbúril hriechom.

Sláveniu božskej liturgie predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. V homílii pripomenul obetu detí vo Fatime pri zjaveniach a aj slová Panny Márie o potrebe modlitieb a pokání detí, lebo veľa ľudí v týchto časoch smeruje do pekla. Vladyka zdôraznil, že naša vlasť je v nebi, a povzbudil k noseniu Boha vo svojom srdci a zjavovaniu ho iným ľuďom celým svojím životom, postojmi a gestami.

Príhovor vladyku zo soboty je možné si vypočuť na:
http://www.bazilikaredemptoristi.sk/2016/11/06/fatimska-sobota-v-novembri/

autor: Maroš Dupnák
dátum: 07.11.2016
Foto: Maroš Dupnák

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka