Gréckokatolícka eparchia Košice


Rodáci z Veľkej Poľany sa s vladykom Milanom Chauturom modlili za svojich zosnulých príbuznýchKošice, 03. november (TSKE) V prvý novembrový deň sa uskutočnilo každoročné stretnutie rodákov v zaniknutej obci Veľká Poľana pri vodnej nádrži Starina v Poloninách z príležitosti sviatku archanjela Michala, ktorému bol zasvätený vtedajší chrám a takisto z príležitosti pamiatky zosnulých. Slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha s kňazmi zo Sniny.

Vladyka vo svojej homílii poukázal na dôležitosť vzťahu s Bohom, ktorý je potrebné budovať prostredníctvom modlitby a prijímania Eucharistie. Vyzdvihol prítomných veriacich, že napriek vysťahovaniu sa z Poľany si vždy nájdu čas pospomínať aj na svojich blízkych – modlitbou a zapálením sviečok. Povzbudil ich k prežívaniu radosti zo stretnutia a zo života s Bohom, pretože práve týmto začína Nebeské kráľovstvo už tu na zemi.

Po svätej liturgii sa veriaci zišli pri zrúcanine bývalého chrámu, kde sa pomodlili panychídu za zosnulých pochovaných na miestnom cintoríne.

autor: Jozef Havrilčák
dátum: 03.11.2016
Foto: Pavol Pastornický

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka