Gréckokatolícka eparchia Košice


V Slovenskom Novom Meste sa tešia z novoposväteného gréckokatolíckeho chrámu



Košice, 31. október (TSKE) V poslednú októbrovú nedeľu sa v Slovenskom Novom Meste konala posviacka nového chrámu zasväteného sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Posviacku vykonal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, za účasti viacerých kňazov zo Slovenska, ako aj z Maďarska a takisto aj za hojnej účasti veriacich nielen miestnych, ale aj veriacich z okolitých dedín.

Vladyka vo svojej homílii poukázal na ľudskú túžbu po večnom živote, ktorá je napĺňaná nádejou pri pohľade na svetlo vyžarujúce z Kristovho hrobu dodnes. Pripomenul, že jedine Kristovo vzkriesenie pomáha veriacim aj dnes s nádejou pozerať na hroby blízkych a tiež na vlastnú smrť. Vladyka zároveň vyzdvihol ochotu veriacich pri stavaní nového chrámu, ktorý bude pre nich miestom spoločného stretnutia sa s nebeským Otcom.

Po svätej liturgii zazneli slová poďakovania adresované vladykovi, kňazom, starostovi obce Jánovi Kaliničovi a všetkým ľuďom, ktorí sa spolupodieľali na výstavbe chrámu. Slávnosť sa zakončila spoločným agapé.

autor: Jozef Havrilčák
dátum: 31.10.2016








































Foto: Vladimír Seman





© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka