Gréckokatolícka eparchia Košice


Metodický deň pedagogických zamestnancov Košickej eparchie a Prešovskej archieparchieKošice, 28. október (TSKE) Na pôde Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove sa 27. október uskutočnil Metodický deň učiteľov cirkevných škôl a  školských zariadení Košickej eparchie a Prešovskej archieparchie.

Zišlo sa tu približne 190 učiteľov zo všetkých gréckokatolíckych škôl východného Slovenska. Program Metodického dňa začal archijerejskou svätou liturgiou slávenou vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, v miestnom farskom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Vladyka Milan povzbudil prítomných pedagógov, ktorí stoja pri tvorbe základov budúcnosti nielen spoločnosti, ale aj cirkvi na Slovensku, k jednote srdca a k jednote s Bohom. Upozornil, že iba tak sa cirkevná škola stane rodinou, inštitúciou pravého vzdelania "ducha i srdca"a bude vierohodnou. V závere vladyka Milan poprial pedagógom veľa trpezlivosti a Božej milosti a v modlitbách ich zveril do ochrany Presvätej Bohorodičky.

Po liturgii program Metodického dňa pokračoval v priestoroch školy, kde pre prítomných učiteľov boli pripravené v siedmych sekciách prednášky na rôzne témy. Pozvaní lektori obohatili pedagógov nielen odborne, ale aj formačne. O príjemnú atmosféru a organizáciu Metodického dňa sa postaralo vedenie Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta spolu so svojimi zamestnancami.

autor: Adriána Horňáková
dátum: 28.10.2016


Foto: Peter Lazár

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka