Gréckokatolícka eparchia Košice


V Košiciach sa uskutočnila vedecká konferencia „Text v kontextoch“V priestoroch Historickej sály rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v dňoch 25.-26. októbra uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia, ktorú zorganizovala Katedra slovakistiky, slovanských filológii a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v spolupráci s Gréckokatolíckou eparchiou Košice. Témou konferencie bol „Text v  interdisciplinárnych interpretáciách.“ Za jedným stolom sa stretli odborníci viacerých vedných disciplín, ktorí sa snažili pozrieť na text, jeho funkciu a interpretáciu z rôznych uhlov pohľadu.

Jedným zo vzácnych hostí konferencie bol prof. Massimo Grilli z Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme, ktorý svojím príspevkom vzbudil veľkú pozornosť akademickej obce, keď na základe biblického textu „Blahoslavenstiev“, poukázal na to, ako text môže tvoriť svojho čitateľa.

Sprievodnou akciou vedeckej konferencie bola výstava historických liturgických kníh Gréckokatolíckej cirkvi, ktoré na výstavu poskytol Spolok sv. Cyrila a Metoda. Táto výstava, v kontexte prebiehajúcej konferencie, chcela ponúknuť možnosť nazrieť do rôznorodých textov byzantskej obradovej proveniencie, ktoré stáročia sprostredkovávali informácie náboženského charakteru, formovali a dodnes tvoria súčasť kultúrneho a duchovného dedičstva celého Slovenska.

autor: Martin Mráz
dátum: 28.10.2016

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka