Gréckokatolícka eparchia Košice


Pastoračná starostlivosť východných katolíckych migrantov v Západných krajinách
Stretnutie biskupov východných katolíckych cirkví v EurópeKošice, 21. október (TSKE); Fatima, Portugalsko, 20. - 23. október 2016

Každoročné stretnutie biskupov východných katolíckych cirkví v Európe prebieha tento rok vo Fatime (Portugalsko), a to na pozvanie Lisabonského patriarchu, kardinála Manuela Clementeho, prezidenta Konferencie biskupov Portugalska.

Na tomto stretnutí spojenom s púťou do Mariánskej svätyne Fatimy, ktorá v roku 2017 oslávi sté výročie zjavení, biskupi, reprezentujúci 15 východných katolíckych cirkví v Európe, spolu s biskupmi, reprezentujúcimi rozličné biskupské konferencie západoeuropských národov (Francúzka, Nemecka, Portugalska, Anglicka a Wellsu, a Španielska), sa budú zaoberať výzvou pastoračnej starostlivosti východných katolíkov v týchto krajinách. Od pádu totalitárnych režimov vo východoeurópskych krajinách, obrovský zástup východných katolíckych migrantov, prevažne do Cirkví sui iuris, začal nový život v západných krajinách. Po dvadsiatich rokoch, s pomerne konštantným prílivom nových migrantov a narodením druhej generácie prvej prisťahovaleckej vlny, miestne západoeurópske cirkvi, predovšetkým latinského obradu, stoja pred novými výzvami zachovania kultúrnej a cirkevnej identity týchto migrantov.

V mariánskej bazilike budú účastníci spolu s prefectom Kongregácie pre východné cirkvi, kardinálom Leonardom Sandrim, analyzovať niektoré problémy a výzvy spojené s týmto konkrétnym fenoménom migrácie. Ekonomickú situáciu krajín východnej Európy, ktorá vedie k migrácii, preskúma a prezentuje prof. João Luís César das Neves; problém integrácie bude obohatený o svedectvá rumunskej rodiny a učiteľa pracujúceho denne s „deťmi“ migrantov a taktiež bude rozoberaný vzťah domácej cirkvi migranta a cirkvi v krajine, do ktorej prichádza.

Stretnutie, význačné denným slávením sv. liturgie v rozličných východných obradoch a takto svedčiace o bohatosti rôznych liturgických tradícií v Katolíckej Cirkvi, tiež predpokladá návštevu Baziliky Panny Márie Nazaré a modlitbu zasvätenia sa v Bazilike vo Fatime, ktorej bude predsedať sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, slovenský arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ.

Medzi účastníkov stretnutia, organizovaného Radou európskych biskupských konferencií, tiež patrí kardinál Angelo Bagnasco, ktorý toto podujatie navštívi prvý krát ako nový prezident Rady.

Stretnutie sa skončí v nedeľu, 23. októbra, procesiou cez bránu milosrdenstva v chráme Najsvätejšej Trojice a slávením Božskej liturgie, ktorej bude predsedať jeho blaženosť, Sviatoslav Ševčuk, vyšší arcibiskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi.

Zdroj: http://www.ccee.eu/news/news-2016/241-17-10-2016-the-pastoral-care-of-eastern-catholic-migrants-in-western-countries
Preklad: TSKE

dátum: 21.10.2016

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka