Gréckokatolícka eparchia Košice


Kňazi Košickej eparchie sa na kňazskom dni zaoberali pastoráciou dnešnej rodinyKošice, 17. október (TSKE) Modliac sa charakterom kajúcnu Ježišovu modlitbu prešli kňazi Košickej eparchie bránou milosrdenstva v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach na úvod kňazského dňa, ktorý sa uskutočnil 17. októbra. Svojich kňazov ako pastier viedol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha a predstavil ústrednú tému kňazského dňa, ktorou bola „Pastorácia rodiny na území Košickej eparchie.“ Následne slovo dostal o. Ivan Molčányi, člen Rady pre rodinu Košickej eparchie, ktorý predstavil prednášku s názvom Bezprostredná príprava snúbencov. Upozornil na povinnosť kňazov zodpovednej prípravy snúbencov ako aj na nepripravenosť dnešných mladých ľudí na vstup do manželstva.

Príprava na sviatosť krstu bola ústrednou myšlienkou prezentácie o. Dávida Zorvana, farára farnosti Stanča, ktorý predstavil dôležité body prípravy, o ktorých je potrebné s rodičmi a krstnými rodičmi krstenca hovoriť.

Záver prvého bloku prednášok kňazského dňa patril prednáške o príprave na prvú svätú spoveď a slávnostné sväté prijímanie, ktorú prezentoval o. Emil Zorvan, administrátor farnosti Falkušovce.

Druhý blok bol venovaný referátu z Kurzu pre spovedníkov, ktorý sa uskutočnil 6.-8. septembra na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule. Referát s názvom „Spovednica – privilegované miesto evanjelizácie“ predstavil o. Cyril Jančišin ml., duchovný správca Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove.

Po spoločnej modlitbe na poludnie sa program kňazského dňa uzavrel informáciami o pripravovaných udalostiach Košickej eparchie, ktorá v blízkom čase oslávi dvadsiate výročie svojej existencie.

autor: TSKE
dátum: 17.10.2016


Foto: TSKE

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka