Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur celebroval starobylú Božskú liturgiu sv. apoštola Jakuba v MichalovciachKošice, 17. október (TSKE) V nedeľu 16. októbra 2016 sa niesli slová parafrázovaného Žalmu 34 „Skúste a presvedčte sa, aký je Kristus Pána,“ v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach, ktorá sa stala miestom slávenia starobylej Božskej liturgie sv. apoštola Jakuba, Pánovho brata a prvého jeruzalemského biskupa. Táto liturgia sa území Slovenska slávi raz v roku na sviatok tohto svätca. Hlavným celebrantom bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, oblečený v zjednodušenom biskupskom odeve známom z dávnych čias, teda bez mitry a sakosu. Hierarcha sediac uprostred veriacich umocnil jednoduchosť obradu, ale i sústredenosť sa na odriekanie modlitieb. Spev viedol, tento rok už po šestnásty krát, Kňazský zbor sv. Jakuba, Pánovho brata, ktorí tvoria kňazi Košickej eparchie i Prešovskej archieparchie.

„Človek seje i orie, ale jedine Boh dáva vzrast“, odznelo z úst košického eparchu. Analógiou podobenstva o rozsievačovi prítomných i veriacich sledujúcich televíziu LUX vyzval, aby boli vhodnou a pripravenou pôdou pre prijatie Božieho slova, hlásaného niekedy aj nedokonalými kňazmi.

Jedným zo zaujímavých a  pôvodných znakov liturgie je malý i veľký vchod, keď kňazi kráčajú s Božím slovom i predkladanými darmi pomedzi ľudí cez celý chrám. Najsilnejším momentom je podávanie svätého prijímania, keď ľud pristupuje zvlášť k Pánovmu telu a Pánovej krvi, ktorú pijú priamo z kalicha.

Pokoj a sila modlitby prenikla aj cez televízne obrazovky prostredníctvom priameho prenosu, ktorý sprostredkovala TV LUX na území celého Slovenska.

Záznam z priameho prenosu sv. liturgie je možné sledovať v archíve TV LUX na webstránke: http://www.tvlux.sk/archiv/play/11022

autor: Silvia Gecejová
dátum: 17.10.2016
Foto: Maroš Dupnák

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka