Gréckokatolícka eparchia Košice


Gréckokatolícky chrámový zbor Kairos zo Sečoviec oslavuje desať rokovKošice, 10. október (TSKE) Spevácky chrámový zbor Kairos zo Sečoviec, dňa 2. októbra, oslávil 10. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti bola v ten istý deň slávená svätá liturgia o. Miroslavom Pohárom, protopresbyterom Sečovského protopresbyterátu, za účasti terajších i bývalých členov ako poďakovanie za všetky viditeľné i neviditeľné dobrodenia uplynulých rokov. Keďže dve členky zboru už požívajú večnú blaženosť v nebeskom kráľovstve, členovia zboru šli poďakovať za ich pozemský život na miestny cintorín k ich hrobom.

Oslavy vyvrcholili 7. októbra svätou liturgiou, ktorej predsedal preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Ten pripomenul potrebu byť neustále napojený na zdroj života – Ježiša Krista – prítomného v Eucharistii a v Ňom „nachádzať prístav pokoja v každom čase, aby sme v ňom žili aj život skončili a stali sa hodnými jeho večnej lásky, aby sme sa mohli večne pozerať na jeho božskú slávu,“ zdôrazňujúc takto slová z menlivých častí Sviatku nášho najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, milujúceho ľudí.

Slávnosť pokračovala večerou, na ktorú prijal pozvanie aj vladyka Milan. Poďakoval všetkým terajším členom za čas, ktorý nezištne venujú zboru, a udelil archijerejské požehnanie všetkým doterajším členom vyjadrujúc vďačnosť za zveľaďovanie dedičstva byzantskej liturgickej hudby s nádejou, že toto dielo sa bude posilňovať a vo viere povzbudzovať všetkých veriacich farnosti a širokého okolia na väčšiu slávu Božiu.

Slávnostnú a radostnú atmosféru neformálneho programu umocnili heligonkári zo Zemplína. Ako pamiatka tohto výročia bola vydaná spomienková fotokniha, cez ktorú si členovia zaspomínali na doterajšie liturgické sprevádzania i príjemné neformálne stretnutia.

Spevácky chrámový zbor Kairos, ktorý začal existovať 2. októbra 2006, vedie od počiatku dirigentka Dominika Bašárová. Prvé verejné vystúpenie bolo na vianočnej svätej liturgii roku 2006 a odvtedy zbor pravidelne doprevádza spevom sväté liturgie počas významnejších sviatkov v domácom chráme či na rôznych pútnických miestach.

autor: Dominika Bašárová
dátum: 10.10.2016
Foto: Dominika Bašárová

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2018.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka